cropped-img_0472gitara.jpg

Evdə 60 vatlıq lampa altında siqaret tüstüsü, Cimi Hendriksin musiqisi və iki canan

-Demәdim aç o zibili, yoxsa durub gedәcәm.
-Yaxşı, yaxşı, açıram. -Samuray birtәhәr, sәkkiz yaza-yaza durub pәncәrәni açdı vә yenә dә әvvәlki yerinә qayıtdı.
-Çәkirsәn? -Şәkәrә bir siqaret uzatdı.
-İstәmirәm. Sәnin bu dostun niyә bayaqdan mәsum kimi oturub bir söz danışmır? Bәlkә bizi tanış edәsәn, muçaço.

Axırıncı yol